5.4.13

Produkt skanowania umysłu


Gdybyśmy mogli prześledzić trans myślenia wykonać najczulszy rezonans, badając obszary w mózgu, w których  zarysowują się zdarzenia, jakie mogą zajść (takie jak śmierć, choroba, kryzys), miejsca, gdzie rodzą się podejrzliwość, idosynkrazja, fantazje, mściwość; oraz inne obszary nie służące ekspresji językowej, ażeby – popełniając mnóstwo błędów – odkryć jakie procesy leżą u podstaw twórczości albo wytwarzania sensu.

A badając skrupulatnie umysł twórcy, może zdołalibyśmy udzielić wiążącej odpowiedzi na pytanie: czy istnieje realna hierarchia w świecie dzieł sztuki?