5.4.13

Produkt skanowania umysłu


Gdybyśmy mogli prześledzić trans myślenia wykonać najczulszy rezonans, badając obszary w mózgu, w których  zarysowują się zdarzenia, jakie mogą zajść (takie jak śmierć, choroba, kryzys), miejsca, gdzie rodzą się podejrzliwość, idosynkrazja, fantazje, mściwość; oraz inne obszary nie służące ekspresji językowej, ażeby – popełniając mnóstwo błędów – odkryć jakie procesy leżą u podstaw twórczości albo wytwarzania sensu.

A badając skrupulatnie umysł twórcy, może zdołalibyśmy udzielić wiążącej odpowiedzi na pytanie: czy istnieje realna hierarchia w świecie dzieł sztuki?

4.4.13

UlotnośćI jeszcze ta łatwość cywilizacji (liczba mnoga) zapadania na amnezję, zapominania, gubienia wartościowego dorobku na długie lata, na całe wieki. Najlepszym przykładem średniowieczna Europa, która dorobek filozofii i matematyki starożytnych Greków przyswajała sobie za pośrednictwem świata arabskiego.

Po tylu wiekach dziejów nie zmienia się nic. Zawsze to samo, gdy tylko zabraknie światłego władcy, politycznej woli albo – co na jedno wychodzi – funduszy, nawet najwspanialej rozwinięte kultury błyskawicznie podupadają i, zapomniane, giną. Tropikalna puszcza upomina się o świątynie, światło przygasa, dławione przez mrok.

(Więc może rasa ludzka jest niedojrzała, może jest ciągle jeszcze bardzo młoda?)