5.11.10

WypaczeniaNigdy nie doszłoby do zaburzeń stabilności, gdyby długotrwałe trudne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi znalazły się w programie elementarnej edukacji, zanim jeszcze młodzi ludzie zostaną wypaczeni czy zniekształceni przez powszechne oczekiwanie i poszukiwanie stałego szczęścia czy bezpieczeństwa.

English version: