17.11.10

Reforma językaPrzejrzenie powtarzalnych wzorów percepcji, wyślizgnięcie się ze zwodniczych pułapek tego, co przynoszą „ślepe oko i pełne dźwięków ucho”, w nieunikniony sposób wiąże się z zanegowaniem odrębności ego, czy jakiegokolwiek bytu. Rozpoznanie tego utrwalonego błędu poznawczego, iluzji nie tylko świata, ale i samego myślenia, mogłoby prowadzić do powstania zupełnie nowej nauki, a w konsekwencji również nowego kształtu ludzkiej cywilizacji. Ale ten proces wymagałby całkowitej reformy języka, bo nie można przecież rozprawić się z błędem posługując się językiem ufundowanym na błędzie.

English version:

10.11.10

KrzątaninaW zasadzie są to sprawy nieegoistyczne, codzienna, pełna rytuałów i zwykłego automatyzmu krzątanina zagradza nam do nich dostęp albo trzyma nas od nich w oddaleniu.

English version:

5.11.10

WypaczeniaNigdy nie doszłoby do zaburzeń stabilności, gdyby długotrwałe trudne sytuacje i sposoby radzenia sobie z nimi znalazły się w programie elementarnej edukacji, zanim jeszcze młodzi ludzie zostaną wypaczeni czy zniekształceni przez powszechne oczekiwanie i poszukiwanie stałego szczęścia czy bezpieczeństwa.

English version:

2.11.10

Przejawy agresjiUtrwalone od wieków błędne wzory poznawcze i ich zgubny wpływ na naszą świadomość wystarczająco tłumaczą występujące przejawy agresji, bierności, poczucia krzywdy czy szału.

English version: