2.6.12

z-głupia-frant

strach niewola
błyskotliwa coca-cola
piłki śliwki
asfalt z masłem
czas już rozstać 
się z tym hasłem

a hasło brzmi:
on sobie kpi!