10.11.10

Krzątanina



W zasadzie są to sprawy nieegoistyczne, codzienna, pełna rytuałów i zwykłego automatyzmu krzątanina zagradza nam do nich dostęp albo trzyma nas od nich w oddaleniu.

English version: